top of page

Prof. Dr. F. Ebru İkiz İstanbul doğumludur.
1992 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden,  1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalından mezun olmuştur. Lisansüstü çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalında yapmış, 2006 yılında doktorasını tamamlamıştır. 1997- 2001 yılları arasında özel okullarda rehber öğretmen olarak görev yapmıştır. 2001 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde halen Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Ulusal ve uluslararası 60 makalesi, onlarca bildirisi ve 20 kitap/kitap içi bölüm eseri bulunmaktadır.
**Halen farklı yaş gruplarında  benlik, özyeterlik, duygusal zeka, uyum, bağımlılık, çatışma çözümü konularında çalışmalarının yanı sıra psikolojik danışmanlık alanında etik, danışma becerileri, ruh sağlığı ve kişisel gelişim çalışmalarını sürdürmektedir.

Umut Odaklı Evlilik Danışmanlığı,
Çözüm Odaklı Bütüncül Psikolojik Danışmanlığı 
Duygu Odaklı Bütüncül Psikolojik Danışmanlığı
EMDR  Danışmanlığı, EFT /Duygusal Özgürleşme/ Duygusal Zeka ve Duygusal Özyeterlik Danışmanlığı bireysel  olarak, kurumsal ve ailelere vermektedir.
Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi, Temel Cinsel Terapi, Terapötik Kartlar, Çocuk Ergen Yetişkin Psikolojik Testleri, MMPI eğitimi aldığı eğitimler arasındadır. 
Evlidir ve iki çocuğu vardır.

bottom of page