top of page

1-  "FILMOTHERAPY - Metamorphoses", Hizmet Projesi Koordinatörü: İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, Münferit Proje, 2013-1-PL1-COM13-38845-2, Avrupa Birliği Comenius Regio destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Eylül 2013 - Haziran 2015

2-  "Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Programının Lise Öğrenci Çatışmaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Münferit Proje, 200655, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Haziran 2006 - Eylül 2009

3-  "Sosyal Yaşam Becerileri Eğitimi- 18.11.2005-30.12.2006", Hizmet Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Ferda AYSAN, Münferit Proje, EÇEV, KRAM , Bornova rotary destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Kasım 2005 - Aralık 2006
 

bottom of page