top of page

  Ana Yazar olarak

  1- Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar ve Yenilikçi Yaklaşımlar,Nobel Akademik Yayıncılık Ankara,2016

  2- Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi: Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı,Ankara: Maya Akademi,2009

  3- Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi: Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programı Öğrenci Etkinlik Kitabı,Maya Akademi Yayın Dağıtım Eğitim Dan, Ankara,2009

  4- Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış Yaşamla İçiçe, Yaşam Boyunca,NOBEL YAYIN DAĞITIM ANKARA,2007

    Kitap içi bölüm yazarı olarak

1- Ruh Sağlığına Genel Bakış, Uyum ve Uyumsuzluk,"Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları", Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara,2017,1-26

2- ETİK İLKE VE YAKLAŞIMLAR KAPSAMINDA PSİKOLOJİK DANIŞMA MESLEĞİ,"MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR", LİSANS YAYINCILIK, İSTANBUL,2017,43-75

3- Psychological Well-Being at Adolescence and Improving Strategies,"Psychological Well-Being: Cultural Influences, Measurement Strategies and Health Implications", Nova Science Publisher,2016,145-456

4- Risky Behaviors of Adolescents:  Definitions and Prevention,"Advances in Psychology Research", Nova Science Publishers, New York,2015,137-168

5- EFFECTIVENESS OF COPING WITH STRESS PROGRAM (CWSP) ON ANXIETY LEVELS: THE CASE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS,"Psychology applications and developments", InScience PRess, Lizbon,2014,183-192

6- Behavior Problems in Relation with Perceived Social Support,"Psychology of Adolescence: New Research", Nova Science Publishers,2012,1-48

7- Öğrenmenin kapsamı ve etkileyen faktörler,"eğitim psikolojisi", Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara,2007,197-258

8- Future key for prevention of conflict in schools: anger and communication skills of preschool teacher and counselor candidates,"The Teacher and the Teaching Professions: Current Research and International Issues", Athens: ATINER  Publish,2007,315-326

9- Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları Bölüm Adı: Çocuklarda Ruhsal Sorunlar ve Önleyici Psikolojik Danışma

10- Tüm Yönleriyle Bağımlılık Bölüm Adı: Alışveriş Bağımlılığı

11- Travma Psikolojik Danışmanlığı Bölüm Adı: Travma Psikolojik Danışmanlığı ve Etik

12- Sosyal Beceri Eğitimi Bölüm Adı: Bilişsel Düzenleme ve Anlaşmazlık Çözümü

Kitap Editörlüğü

1- Journal of academic social science stıdies Psikolojik danışma ve rehberlik alan editörü, İngilizce - Editörlük - Yurtdışı Yayın, 2013

2- Psikoloji ve çağdaş yaşam: insan uyumu, Türkçe - Editörlük - Yurtiçi Yayın, 2015

3- MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR, Türkçe - Editörlük - Yurtiçi Yayın, 2016

 

 

bottom of page